Om turneringen ställs in p g a corona viruset så återbetalas alla betalda avgifter